Featured Examples
Strategic Makeover: Joseph Krazinski

B E F O R E

Joseph Krazinski: Before

A F T E R

Joseph Krazinski: After

© 2013, All Rights Reserved
Pat Kendall / Advanced Resume Concepts